Nishikigoi - Pick of the Week

Sakai Kohaku 14"

Sakai Kohaku

Stock: 6275
Current Bid: $300
6 Bids
High Bidder: Dopazo13
Time Left: 2 days, 11:27:50
Sakai Kohaku 12.5"

Sakai Kohaku

Stock: 6007
Current Bid: $250
5 Bids
High Bidder: aquarium88
Time Left: 2 days, 11:27:50
Taisho Sanke 12"

Taisho Sanke

Stock: 6130
Current Bid: $200
4 Bids
High Bidder: tommy331tran
Time Left: 2 days, 11:27:50

Online Koi Auctions

Maruten Showa 13"

Maruten Showa

Stock: 5942
Current Bid: $200
4 Bids
High Bidder: stn2you
Time Left: 2 days, 11:27:50

Kujaku 13"

Kujaku

Stock: 6110
Current Bid: $100
2 Bids
High Bidder: Dopazo13
Time Left: 2 days, 11:27:50

Ginrin Benigoi 11"

Ginrin Benigoi

Stock: 6189
Current Bid: $100
2 Bids
High Bidder: tommy331tran
Time Left: 2 days, 11:27:50

Asagi 11.5

Asagi

Stock: 6144
Current Bid: $100
2 Bids
High Bidder: tudetrinh
Time Left: 2 days, 11:27:50

Kin Matsuba 12"

Kin Matsuba

Stock: 6249
Current Bid: $100
2 Bids
High Bidder: Dopazo13
Time Left: 2 days, 11:27:50

Sandan Sanke 11"

Sandan Sanke

Stock: 6214
Current Bid: $100
2 Bids
High Bidder: shadowershen
Time Left: 2 days, 11:27:50

Hi Utsuri 13"

Hi Utsuri

Stock: 6169
Current Bid: $50
1 Bids
High Bidder: ck5454
Time Left: 2 days, 11:27:50

Ginrin Kigoi 10.5"

Ginrin Kigoi

Stock: 6056
Current Bid: $50
1 Bids
High Bidder: davidxantruong
Time Left: 2 days, 11:27:50

Showa 13"

Showa

Stock: 6158
Current Bid: $100
2 Bids
High Bidder: chen2450
Time Left: 2 days, 11:27:50

Sanke 13"

Sanke

Stock: 6068
Current Bid: $100
2 Bids
High Bidder: chen2450
Time Left: 2 days, 11:27:50

Kujaku 13"

Kujaku

Stock: 5976
Current Bid: $100
2 Bids
High Bidder: tudetrinh
Time Left: 2 days, 11:27:50

Hi Utsuri 12.5"

Hi Utsuri

Stock: 6001
Current Bid: $100
2 Bids
High Bidder: Frenchie88
Time Left: 2 days, 11:27:50

Showa 12.5"

Showa

Stock: 6088
Current Bid: $100
2 Bids
High Bidder: chen2450
Time Left: 2 days, 11:27:50

Kujaku 12.5"

Kujaku

Stock: 6042
Current Bid: $100
2 Bids
High Bidder: Frenchie88
Time Left: 2 days, 11:27:50

Taisho Sanke 13"

Taisho Sanke

Stock: 5926
Current Bid: $100
2 Bids
High Bidder: chen2450
Time Left: 2 days, 11:27:50