This auction has already ended.
Sakai Kohaku 13"

Sakai Kohaku #8636

The Maruten is one of the most sought after patterns on Kohaku, especially when it's on a quality Sakai Kohaku. Strong Inazuma Beni and clean white Shiroji... all the hallmarks of a great Kohaku! This will be a great Kohaku to grow... imagine this Kohaku at Jumbo sizes!

Title:Sakai Kohaku
Stock #:8636
Breeder:Sakai FF
Size: 13"

Auction Details

Winner: Po
Winning Bid: $550
Bid Increment:$50
Next Bid:$600
Bids: 9
Auction Started: Sep 19, 2021 at 02:00 PST
Auction Ended:Sep 26, 2021 at 16:00 PST