This auction has already ended.
Akame Kigoi 15"

Akame Kigoi #5763

Title:Akame Kigoi
Stock #:5763
Breeder:Marusei
Size: 15"

Auction Details

Winner: peterpan
Winning Bid: $250
Bid Increment:$50
Next Bid:$300
Bids: 5
Auction Started: Jun 13, 2021 at 02:50 PST
Auction Ended:Jun 20, 2021 at 16:00 PST